Regulamin sklepu

Wersja 7 (24.05.2018)

 

 1. REGULACJE WSTĘPNE
  Sklep internetowy, działający pod adresem http://sklep.getex.com.pl, prowadzony jest przez firmę „GETEX" Spółka z o.o., z siedzibą w Rybniku przy ul. Gruntowej 106, wpisaną do KRS pod numerem 0000179031, REGON 278169723, NIP 6422830572.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym Getex. Złożenie zamówienia po uprzednim dostarczeniu i zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz potwierdzeniu tego faktu przez stronę jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie w zakresie obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
  2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i każdorazowo związany z jego postanowieniami z chwili dokonania zamówienia.
  3. Regulamin może ulec zmianie. Każda zmiana będzie publikowana na stronie http://sklep.getex.com.pl w zakładce Regulamin. Zmiana wzorca umowy w trakcie jej trwania możliwa jest tylko z ważnych przyczyn i wymaga poinformowania konsumenta przed jej dokonaniem.
  4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a „GETEX" Sp. z o.o.
  5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
  6. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie na terenie Polski.
 3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
  1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem http://sklep.getex.com.pl służy do dokonywania zakup[ów artykułów za pośrednictwem sieci Internet, sprzedawanych również w salonach firmowych „GETEX" Sp. z o.o.
  2. Zakupy w Sklepie Internetowym „Getex" Sp. z o.o. mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
  3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie http://sklep.getex.com.pl
  4. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
  5. Sklep zastrzega sobie prawo z ważnych powodów do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana wymaga powiadomienia klienta przed jej dokonaniem.
  6. Zamawiający po dokonaniu wyboru określonego produktu lub produktów i umieszczeniu go w wirtualnym koszyku oraz chęci zamówienia wybranych towarów, dokonuje rejestracji w systemie sklepowym poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji w/w zamówienia.
  7. Przyjęcie przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia potwierdzane jest każdorazowo drogą e-mailową lub telefoniczną przez Obsługę Sklepu Internetowego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez „Getex" Sp. z o.o.
  8. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r.
  9. Każdy Klient Sklepu Internetowego ma prawo, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki poinformować obsługę sklepu o chęci odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, oraz odesłać zakupiony towar w ciągu 14 dni od jego otrzymania.
  10. Sklep Internetowy „Getex" Sp. z o.o. przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni robocze (od poniedziałku do piątku) będą potwierdzane w ciągu: 1 do 7 dni roboczych. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele i święta potwierdzane będą w kolejnych dniach roboczych następujących po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku zwiększonej liczby zamówień w danym okresie (akcje promocyjne, wyprzedażowe), zamówienia potwierdzane będą sukcesywnie, możliwie jak najszybciej.
  11. Ceny podawane w sklepie internetowym „Getex" Sp. z o.o. są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki. „Getex" Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
  12. „Getex" Sp. z o.o. prowadzące Sklep Internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
  13. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Zamawiającego.
 4. FORMY PŁATNOŚCI I CENY
  1. Zamawiający dokonuje płatności za zamówiony towar:
   • przelewem bankowym - przedpłata na konto w PKO BP 
    61 1020 2313 0000 3502 0456 4920
    Dane odbiorcy: Spółka „Getex ul. Gruntowa 106, 44-210 Rybnik
   • gotówką w przypadku odbioru osobistego w Salonie firmowym „Getex" Sp. z o.o. lub dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej (dostawa pobraniowa)
 5. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW
  1. Zamawiający w procesie zamawiania może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
   • dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej;
   • odbiór własny w Salonie firmowym „Getex" Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Sobieskiego 34 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-17.30, w soboty od 9,00-14,00)
  2. W przypadku wybrania dostawy kurierskiej zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z jej regulaminem.
  3. Koszt dostawy kurierskiej zamówionego towaru na wartość do 199 zł brutto wynosi 15 zł brutto i ponosi go Zamawiający. W przypadku zamówienia towaru na kwotę ponad 199,01 zł brutto - koszt dostawy kurierskiej ponosi „Getex" Sp. z o.o.
  4. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
   • sprawdzeniu przez „Getex" Sp. z o.o. kompletności danych otrzymanych od Zamawiającego,
   • sprawdzeniu dostępności zamówionego towaru w magazynach oraz salonach firmowych „Getex" Sp. z o.o.,
   • potwierdzeniu drogą elektroniczną (e-mail) dostępności zamówionego towaru.
  5. Jeśli informacje złożone przez Zamawiającego zostaną uznane za prawidłowe i potwierdzona zostanie dostępność zamówionego towaru, zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane i potwierdzone przez „Getex" Sp. z o.o., o czym Zamawiający zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail.
  6. W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych sklepu.
  7. W momencie przekazania przesyłki do firmy kurierskiej, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie.
  8. Przewidywany czas dostawy zamówienia od momentu otrzymania od Zamawiającego przedpłaty wynosi zazwyczaj 1-7 dni roboczych.
 6. REKLAMACJE
  1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady, ma prawo, po uprzednim skontaktowaniu się z Obsługą Sklepu Internetowego drogą mailową: sklep@getex.com.pl bądź telefonicznie: 32/4226060, przygotować wadliwy produkt do odbioru przez kuriera wysłanego i opłaconego przez „Getex" Sp. z o.o..
  2. Do reklamowanego towaru prosimy dołączyć Wniosek reklamacyjny wraz z otrzymanym dokumentem sprzedaży (paragon lub faktura). Reklamacja powinna zawierać opis wady oraz dzień jej powstania. Wniosek reklamacyjny stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
  3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy przesyłki z reklamowanym produktem.
  4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie, zgodnie z opcją wybraną przez Zamawiającego, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów danego towaru), Zamawiający otrzyma zwrot równowartości ceny produktu lub zostaną mu zaproponowane inne, dostępne w sklepie towary w podobnej cenie.
  5. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm, którymi oklejona jest przesyłka. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, otwierania lub gdy taśmy są zerwane lub nieoryginalne, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Spisanie protokołu szkody jest obowiązkiem kuriera i nie może on odmówić jego spisania.
 7. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW
  1. Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny, informując o tym fakcie obsługę Sklepu Internetowego w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki oraz odsyłając zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.
  2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający kontaktuje się z Obsługą Sklepu Internetowego drogą mailową: sklep@getex.com.pl bądź telefonicznie: 32/4226060 i odsyła niespełniający oczekiwań produkt (Gwarancja satysfakcji lub zwrot pieniędzy) na adres: „Getex" Sp. z o.o. ul. Gruntowa 106, 44-210 Rybnik.
  3. Zamawiający zobowiązany jest do odesłania towaru należycie zapakowanego wraz z wypełnionym Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz otrzymanym dokumentem sprzedaży (paragon lub faktura).
  4. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  5. Udostępnienie przez „Getex" Sp. z o.o. wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w podpunkcie d, w żaden sposób nie zobowiązuje Zamawiającego, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Zamawiający może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  6. Zwracany towar musi spełniać następujące wymagania:
   • posiadać komplet przymocowanych fabrycznie, oryginalnych etykiet papierowych i wszywek, zarówno wewnętrznych, jak i dołączonych do produktu,
   • nie może nosić jakichkolwiek śladów używania,
   • musi być kompletny, tj. zawierać wszystkie elementy, w tym zapasowe guziki, zamki etc. o ile takie były do produktu dołączone,
   • nie może być zniszczony w żaden inny sposób.
  7. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni, poprzez uznanie rachunku bankowego, z którego Zamawiający dokonał zapłaty za towar lub rachunku bankowego podanego przez Zamawiającego na formularzu Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 8. OCHRONA DANYCH
  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest GETEX sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gruntowej 106 w 44-210 Rybniku tel.: 32 42 22 660 , adres e-mail: biuro@getex.com.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do sklepu internetowego oraz korzystanie z jego funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Wniosek reklamacyjny (PDF) | Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (PDF)

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest firma GETEX Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Gruntowej 106, 44-210 Rybnik, adres e-mail: biuro@getex.com.pl
 2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do sklepu internetowego oraz korzystanie z jego funkcji i przeznaczenia.
 3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.
Więcej informacji
-->